Servis

Servis a záruční podmínky

Na námi prodané zboží vám poskytujeme záruční i pozáruční servis. Při fitness zařízeních, kde je uvedeno "servis u zákazníka" provádíme záruční servis přímo v místě bydliště zákazníka (případně v místě umístění posilovacího stroje). U ostatních fitness zařízeních provádíme záruční servis stažením porouchaného stroje nebo pokažené součástky do našeho servisního střediska na naše náklady (v případě pokud jde o oprávněnou reklamaci v záruční době). Po odstranění závady vám zboží zašleme zpět.

Záruční podmínky

1. Zboží ve vlastním zájmu zkontrolujte ihned při převzetí. Kupující má nárok zboží nepřevzít, pokud je na něm viditelné mechanické poškození, zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplný. V takovém případě má kupující nárok na výměnu zboží nebo vrácení kupní ceny (podle svého rozhodnutí).

2. Mechanické poškození zboží, které nebylo odhaleno při převzetí zásilky, je třeba uplatnit ze strany kupujícího okamžitě po jeho odhalení: při vybalení resp. po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již nebude možné uznat. Před použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky spolu s návodem k obsluze a následně se řídit tímto návodem.

3. Délka záruční doby je dána zákonem, trvá 24 měsíců (pokud není uvedeno více), výjimky stanoví zákon.

4. Záruka se nevztahuje na mechanické opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za výrobní vadu a nedá se reklamovat.

5. Kupující je oprávněn v případech stanovených zákonem odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy vůči prodávajícímu je účinné v okamžiku, kdy je prodávajícímu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

Postup při reklamaci

Při reklamaci prosím dodržujte následující postup:
1. Pokud chcete u nás zakoupené zboží reklamovat, kontaktujte nás emailem, nebo telefonicky. Nezapomeňte uvést typ výrobku (případně výrobní číslo), číslo prodejního dokladu (číslo faktury) a přesný popis vzniklé závady.
2. Budeme vás informovat o dalším postupu (adresa servisního střediska, které je nejblíže vašemu bydlišti, nebo jiný postup), aby vaše reklamacia byla vyřízena v nejkratším možném čase a co nejlépe k vaší spokojenosti. U některých fitness zařízeních provádíme servis přímo v místě bydliště zákazníka.
3. Drobné zboží můžete poslat poštou, resp. kurýrní službou na naši adresu spolu s popisem závady, dokladem o koupi a záručním listem. Zboží můžete přinést i osobně do servisního střediska, pokud se daný servis nachází ve vašem bydlišti.